ASYLGRUPPEN NORRKÖPING

Asylgruppen Norrköping är en religiöst- och partipolitiskt obunden organisation som arbetar för att stödja och hjälpa asylsökande och flyktingar.

  • Vi erbjuder stöd i enskilda asylärenden och arbetar för att sprida opinion för en solidarisk och rättssäker asylprocess.
  • Vi värnar om asylrätten och vill att Sverige ska ha en human flyktingpolitik.
  • Vi är en ideell förening och består av medlemmar som engagerar sig frivilligt.
  • Vi i Asylgruppen Norrköping anser att situationen för flyktingar och asylsökande är långt ifrån acceptabel, det finns många människor i Sverige som idag lever under ohållbara och omänskliga förhållanden. Detta vill vi förändra!

Asylgruppen Norrköping är medlem i FARR, Flyktinggruppernas & Asylkommittéernas riksråd.

Vi tar tacksamt emot gåvor och bidrag! Allt går oavkortat till flyktingar och asylsökande i behov av stöd. Vårt plusgiro är: 302631-7 Det går också bra att swisha på 123 326 1435.

Engagera dig
Om du vill engagera dig i Asylgruppen så är du välkommen att ta kontakt med oss så bjuder vi in dig till ett möte.

Det finns mycket viktigt att göra – allt från att hjälpa enskilda asylsökande med deras asylärenden till att verka opinionsbildande, arrangera föreläsningar eller arbeta med att samla in gåvor och bidrag.

Det finns många sätt att engagera sig på och du bidrar med det du vill och kan.

Kontakt

Du kan komma i kontakt med oss via mail och via Facebook.

Mail: epost@asylgruppennorrkoping.se

Facebook: https://www.facebook.com/Asylgruppen-Norrk%C3%B6ping-207082986023912/