Kontakt

Asylgruppen Norrköping

  • epost: epost (at) asylgruppennorrkoping.se  Skicka inga känsliga uppgifter via mail.
  • telefon/telefonsvarare: 073-780 27 77  Vi lyssnar av telefonen regelbundet och ringer upp det nummer du lämnar. Lämna inga känsliga uppgifter i ditt meddelande på telefonsvararen.
  • Plusgiro: 302631-7  Alla gåvor och bidrag går oavkortat till till flyktingar och asylsökande i behov av stöd.