Vård

Från och med 2015 har beslut fattats i Östergötland att ge både asylsökande och papperslösa samma rätt till vård som svenska medborgare. Detta gör att du som är papperslös eller asylsökande kan söka vård via din vårdcentral eller akutmottagning. Vill du ha hjälp med var du ska vända dig eller råd vid sjukdomsbesvär så ta kontakt med 1177 via telefon eller internet: 1177.se

Tinnerökliniken
Tinnerökliniken är ett nätverk av sjukvårdspersonal som vill hjälpa gömda flyktingar ideellt i Linköping.

Rosengrenska stiftelsen
Rosengrenska är ett fristående nätverk av medicinsk och vårdpersonal som hjälper gömda flyktingar ideellt.

Rosengrenska stiftelsens nätverk
Frivilligorganisationer i bokstavsordning, som ger/förmedlar vård i Sverige.