Om socialtjänsten och papperslösa – halvdagsseminarium

seminarium 7 nov

Välkommen på seminarium 7 november i sal K2, Kåkenhus, Campus Norrköping kl 13.00 – 16.15

Seminariet är ett samarrangemang mellan Asylgruppen Norrköping, FORSA-Östergötland och Socialt arbete, Linköpings universitet
och är kostnadsfritt. Anmälan senast 4 november via: https://sunet.artologik.net/liu/Survey/478 För frågor kontakta Sabine Gruber på sabine.gruber@liu.se eller Susanna Löfgren på susuhari@hotmail.com

Program
13.00 Välkommen
Sabine Gruber och Susanna Löfgren, Asylgruppen Norrköping
13.10 Vistelsebegreppet i socialtjänsten
Pia Kjellbom, Socialt arbete, Stockholms universitet
13.40 Att sörja en ”papperslös” –
En tolkning av hur socialarbetare omförhandlar erkännbarhet
Carin Björngren Cuadra, Socialt arbete, Malmö högskola
14.10 Frågestund
14.30 Kaffe
15.00 När det står behövande vid kyrkdörren, vad gör vi då?
Olena Johansson Svenska kyrkan Norrköping, Georg Filippou Adventkyrkan Norrköping, vilka kyrkor?
15.20 Möter socialtjänsten papperslösa?
Timo Pöllänen Norrköpings kommun, Roger Källs Socialnämnden Norrköping
15.40 -16.15 Avslutande diskussion och frågor