Halvdagsseminarium om socialtjänsten och papperslösa

Halvdagsseminarium om socialtjänsten och papperslösa

7 november kl 13.00 – 16.30 i Norrköping

Vilka möjligheter har papperslösa att söka bistånd och hur hanteras denna fråga av socialtjänsten runtom i landet? Asylgruppen Norrköping, FORSA-Östergötland och Socialt arbete vid Linköpings universitet samarrangerar ett halvdagsseminarium om socialtjänsten och bistånd för papperslösa. Några av de inbjudna föreläsarna är docent Carin Cuadra Malmö högskola, Timo Pöllänen verksamhetschef för ekonomiskt biståndarbetsmarknadskontoret Norrköpings kommun, Roger Källs ordförande i socialnämnden Norrköpings kommun samt representanter för lokala församlingar. Fullständigt program och möjligheter till anmälan återkommer vi med efter sommaren.