Asylgruppen Norrköping + Nkpg Pride = Sant!

Lördagen 13 april kl 11.00-17.00 på Arbetets museum

Asylgruppen Norrköping och Norrköping Pride bjuder in till en temadag till stöd för asylgruppens verksamhet. Temadagen tillägnas engagemang, mod, mänskliga rättigheter och flyktingpolitik och vänder sig såväl till barn som till vuxna. Fri entré hela dagen, men Asylgruppen tar tacksamt emot frivilliga gåvor!
affisch13aprilprogram13april_(1)

Program:

11:00-12:00 Barnteater
Berättelser ur Mytasken: myter om modiga tjejer. För barn från 5 år och uppåt.

13:00-14:00 Sagostund

Med Vombat – det lilla förlaget som tänker stort. För både små och stora barn.

14:30-15:45 Ingen människa är illegal
Berättar om en no-border syn på asylprocessen och vad dess normativitet gör för personer med hbt-relaterade asylskäl.

16:00-17:00 Högläsning
Ur antologin ”(O)mänskliga rättigheter – en antologi om flyktingar och papperslösas situation i Sverige”

http://www.facebook.com/norrkopingpride
http://www.facebook.com/arbetetsmuseum