Välkommen som STÖDMEDLEM i Asylgruppen Norrköping!

Vi i Asylgruppen Norrköping anser att situationen för många asylsökande och papperslösa är ohållbar och omänsklig. Detta vill vi förändra och vi behöver din hjälp!

Vi erbjuder stöd i enskilda asylärenden och arbetar för att sprida opinion för en solidarisk och rättssäker asylprocess.

Vi värnar om asylrätten och vill att Sverige ska ha en human flyktingpolitik.

Som alla ideella verksamheter är vi beroende av ekonomiskt stöd. Som stödmedlem är du en viktig del av vårt arbete och ditt bidrag går oavkortat till vår verksamhet. Som stödmedlem får du regelbunden information om vad vi gör just nu och inbjudningar till våra arrangemang. Du får även inbjudan till årsmöte men saknar rösträtt.

Bli stödmedlem genom att betala in årsavgiften 200 kr på vårt plusgiro 302631-7 och märka inbetalningen stödmedlem. Ange gärna din e-post så skonar vi miljön!

Hjälp oss att sprida informationen genom att mejla, länka skriva ut och ge bort flyern! Tack för ditt stöd!

stödmedlemskap_A5flyer_blogg