Tribunal 12 på Arbetets museum

TRIBUNAL 12 ANKLAGAR EUROPA!

DEN 12 MAJ KL 10.00 – 22.30

Tribunal 12 är avslutningen på ett flerårigt EU-projekt. Projektet syftar till att diskutera asylfrågan och asylsökandes situation. Tribunal 12 har sitt huvudevent i Stockholm på Kulturhuset. Samtidigt genomförs lokala Tribunal 12-event i olika Europeiska städer: Berlin, London, Köpenhamn, Leeds, Barcelona och även i Norrköping.

Dagen i Laxholmskällaren på Arbetets museum, pågår från kl. 10.00-22.30 och innehåller diskussioner, musik, videokonferens, fika mm. Dagen är ett samarrangemang mellan Arbetets museum, Asylgruppen Norrköping och Svenska freds.

Program:

10.00 – 11.30 Session: Gränskontroll

11.30 – 12.30 Lunchpaus

12.30 – 14.00 Session: Asylprocess

14.00 – 15.30 Framträdande av AST

15.30 – 17.00 Session: Papperslösa migranter

17.00 – 18.00 Öppen diskussion

18.00 – 19.30 Session: Förvar och deportation

19.30 – 21.00 Spelning med Tonarvet

21.00 – 22.30 Dom och öppen diskussion

www.tribunal12.org

www.arbetetsmuseum.se

www.svenskafreds.se

Om Tribunal 12

Människor som flyr till Europa möts ofta med misstänksamhet och brutalitet. Många avvisas direkt vid gränserna, oavsett om deras liv är i fara i deras hemland. I andra fall hålls människor i förvar i fängelseliknande miljöer, utan att ha begått något brott. Väl inne i Europa sker långa och komplexa asylprocesser, ofta utan juridisk hjälp. Den stora massan asylärenden avslås och människor tvingas återvända till livshotande situationer.

Tribunal 12 hämtar inspiration från Russelltribunalen som initierades av Bertrand Russell och Jean-Paul Sartre år 1967 i Stockholm. Syftet med projektet är att synliggöra en situation som är verklighet för många flyktingar, asylsökande och migranter idag samt lokalisera det juridiska, politiska och moraliska ansvaret.

Tribunalen är delvis konstnärligt utformad, men bygger helt igenom på autentiskt material, forskarrapporter, statistik från Amnesty och UNHCR och insamlade berättelser från flyktingar och migranter.

Ordförande för Tribunal 12 är Arne Ruth, publicist och före detta chefredaktör på DN. I juryn ingår personer som med olika perspektiv kan problematisera och belysa de frågor som Tribunal 12 lyfter i sessionerna. Nawal El Saadawi, Saskia Sassen, Nuruddin Farah, Henning Mankell, B.S. Chimni, Parvin Ardalan och Sadik J. Al-Azm är de jurymedlemmar som medverkar i Tribunal 12.